DOBC - Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Tin tức » Tin công ty » PXT tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

PXT tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

Sáng ngày 27/04/2017, tại Khách sạn Grand Thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT), mã chứng khoán PXT đã long trọng tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

Tham dự Đại hội, về phía Công ty Mẹ – Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có Ông Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch HĐQT. Đại diện lãnh đạo các đơn vị PVC-MS, PVC-IC, PVC-Bình Sơn các tổ chức tín dụng, đối tác khách hàng của PVC-PT. Về phía PVC-PT có Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Chí Cường – Thành viên HĐQT – Giám đốc Công ty và đặc biệt có 91 cổ đông đại diện cho 14.335.388 cổ phần chiếm 71,68 %  vốn điều lệ đã về dự Đại hội.

Đại hội đã nghe các Báo cáo và tờ trình sau:

 1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (Do Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT trình bày) .
 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 (Do Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT, Giám đốc trình bày).
 3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 (Do Ông Bùi Thức Quý – Trưởng Ban kiểm soát trình bày).
 4. Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016 và kế hoạch chi trả năm 2017 (Do Ông Phạm Văn Lân   – TV HĐQT trình bày) .
 5. Tờ trình v/v thông qua thay đổi và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát (Do Ông Phạm Văn Lân – TV HĐQT trình bày)
 6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (Do Ông Vũ Minh Công – Kế toán trưởng trình bày) .
 7. Tờ trình thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (Do Ông Vũ Minh Công – Kế toán trưởng trình bày) .
 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 (Do Ông Vũ Minh Công – Kế toán trưởng trình bày) .

Ông Trần Quang Ngọc – Chủ tịch HĐQT PVC-PT trình bày

báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017

Năm 2016, do giá dầu thô vẫn tiếp tục giảm mạnh, không chỉ những dự án lớn mà cả những dự án nhỏ của Tập đoàn Dầu khí vẫn bị dừng hoặc giãn tiến độ vì thế PVC-PT gặp không ít khó khăn, thử thách, song với sự chỉ đạo sâu sát của HĐQT, sự quyết tâm của Ban giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của PVC-PT được thể hiện qua những con số như sau. Cụ thể, giá trị sản lượng thực hiện năm 2016 là 525,33 tỷ đồng, đạt 76,1% so với kế hoạch năm 2016, đạt 104,8% so với cùng kỳ năm 2015; Doanh thu thực hiện năm năm 2016 là 447,04 tỷ đồng, đạt 74,5 % so với kế hoạch năm 2016, đạt 142,1% so với cùng kỳ năm 2015; Lợi nhuận thực hiện năm 2016 là 30,92 tỷ đồng, đạt 154,6% kế hoạch năm 2016, đạt 91,8 % so với cùng kỳ năm 2015; Đầu tư thực hiện năm 2016 là 11,32 tỷ, đạt 49,8% kế hoạch năm 2016; Nộp ngân sách nhà nước thực hiện năm 2016 là 52,8 tỷ, đạt 176% kế hoạch năm 2016, đạt 284,6% so với cùng kỳ năm 2015; Lương bình quân thực hiện năm 2016 là 8,44 triệu/người/tháng, đạt 101% kế hoạch năm 2016, đạt 98,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Ông Vũ Chí Cường – TV HĐQT, Giám đốc PVC-PT trình bày

báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu giá trị sản lượng đạt: 432 tỷ đồng, doanh thu: 430 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 20 tỷ đồng.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Công ty Mẹ, Ông Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam chúc mừng kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của PVC-PT, đặc biệt năm 2016 là năm thứ hai liên tiếp PVC-PT đã có lợi nhuận đồng thời mong muốn PVC-PT sẽ tiếp tục gặt hái những kết quả tốt hơn trong năm 2017. Ông Bùi Ngọc Thắng khẳng định trong chiến lược phát triển của PVC giai đoạn 2015-2020 thì PVC-PT vẫn là đơn vị nòng cốt của PVC, PVC sẽ tiếp tục hỗ trợ về công việc cho PVC-PT, những việc mà PVC-PT có thể làm được thì PVC sẽ không giao cho các đơn vị khác, bên cạnh đó Ông cũng lưu ý một số rủi ro mà PVC-PT cần tập trung khắc phục cụ thể như: công tác thu xếp vốn, đẩy mạnh công tác tái cơ cấu, kiểm soát chi phí và đặc biệt là đẩy mạnh công tác tiếp thị đấu thầu tìm kiếm các nguồn việc trong và ngoài ngành dầu khí.

Ông Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PVC phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Tại Đại hội đồng cổ đông, Công ty cũng trình Đại hội miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Nguyễn Minh Châu và ông Nguyễn Anh Tuấn; 02 thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Đức Đạt và ông Trần Trung Kiên; bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát viên như sau:

 • Ông Phạm Quốc Trung – Thành viên Hội đồng quản trị;
 • Ông Nguyễn Mậu Thơ – Thành viên Ban kiểm soát;
 • Bà Hoàng Phương Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát.

Lãnh đạo Tổng Công ty chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên HĐQT và BKS 

Đại hội khép lại thành công tốt đẹp bằng những góp ý, biểu quyết của các cổ đông về tất cả các nội dung chương trình được thảo luận với tỉ lệ biểu quyết nhất trí 100 %, cùng sự phát biểu chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng Công ty cho sự phát triển bền vững của PVC-PT trong những năm tiếp theo. Nâng cao uy tín, khẳng định thương hiệu trong lĩnh vực chuyên ngành “Xây lắp Dầu khí” trong và ngoài khu vực.

Lãnh đạo PVC-PT cùng đại diện khách mời từ Tổng Công ty PVC và các đơn vị thành viên         

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đón tiếp khách mời, cổ đông tham dự Đại hội

Văn nghệ chào mừng

Cổ đông tham gia biểu quyết

PVC-PT

Các tin khác