PVC-PT Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Liên hệ

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT)

Là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với hoạt động chính là xây lắp các công trình đường ống, bể chứa, nhà máy lọc hoá dầu, vận chuyển, chế biến, tàng trữ dầu khí, xây dựng các nhà máy điện, các công trình dân dụng và công nghiệp. Tiền thân của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí là Xí nghiệp Xây lắp đường ống bể chứa được thành lập năm 1988. Năm 2004 Xí nghiệp sáp nhập với Xí nghiệp Sửa chữa Phương tiện nổi và Xây lắp điện nước thành Xí nghiệp Xây lắp Đường ống, Bồn bể và Điện nước. Năm 2007 Công ty TNHH MTV Xây lắp Đường ống Bồn bể Dầu khí được thành lập trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp Xây lắp Đường ống, Bồn bể và Điện nước, Xí nghiệp Sửa chữa các Công trình Dầu khí và Ban Cù Lao Tào.

Địa chỉ: Số 35G Đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu,Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: +84 - 2543 - 835888, +84 - 2543 - 835887

Fax: +84 - 2543 - 835883, +84 - 2543 - 835884

Website: www.pvc-pt.vn

Email: info@pvc-pt.vn

Gửi thông tin liên hệ đến chúng tôi