PVC-PT Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Hệ thống chất lượng » Hệ thống Ohsas

Hệ thống Ohsas

HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001:2007

28/09/2016 03:31:07 HỆ THỐNG QUẢN LÝ OHSAS 18001:2007  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) với chức năng nhiệm ...

Xem thêm