PVC-PT Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Hệ thống chất lượng » Hệ thống ISO

Hệ thống ISO

Hệ thống ISO 9001:2008

28/09/2016 02:20:58 HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) là đơn vị thành viên của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) với chức ...

Xem thêm