PVC-PT Công ty Cổ phần xây lắp đường ống bể chứa dầu khí » Giới thiệu » Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn sứ mệnh

TẦM NHÌN

Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) phấn đấu trở thành đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp chuyên ngành Dầu khí theo định hướng phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Xầy lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). PVC-PT phát huy Văn hóa Doanh nghiệp Petrovietnam lấy giá trị cốt lõi là tính chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và hiệu quả.

SỨ MỆNH

PVC-PT xác định “Dầu khí vẫn là nguồn năng lượng chủ yếu, quan trọng và là ngành kính tế mũi nhọn của đất nước”. Bằng kinh nghiệm và truyền thống vốn có của những người thợ xây lắp Dầu khí, PVC-PT xác định sứ mệnh của mình như sau:

  • Đổi mới tư duy, nâng tầm cao mới, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao mang thương hiệu của PVC-PT.
  • PVC-PT tạo lập, nâng cao lợi ích và giá trị bền vững cho các cổ đông dựa trên sự minh bạch về tài chính, chuyên nghiệp về sản xuất kinh doanh.
  • Đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực. Đầu tư vào khoa học công nghệ. Nghiên cứu, cải tiến, áp dụng các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quản lý của Công ty.
  • Phát huy nội lực, chiếm lĩnh thị trường trong và ngoài nước.